Gyakran megfogalmazódik szakmai körökben, hogy a coaching egy modern fejlesztési módszer, illetve a storytelling is korunk vívmánya. Bizonyos szempontokat figyelembe véve ez igaz is lehet. Viszont a coaching számos alapjellemzője az emberi közösségek távoli múltjába vezet vissza minket.

Érdekes hogy a coaching típusú tanácsadás gyökerei épp a storytellinggel, a történetek mesélésével, azok elemzésével fonódnak össze. Legősibb írott meseemlékünk a Pancsatantra Indiából melynek a keletkezési legendája is arról szólt, hogy egy királynak volt három nehézfejű (motiváltalan) fia, aki a hagyományos tanítás-tanulás módszereivel nem volt hajlandó megtanulni a vezetés tudományát, ezért egy tudós kapta a megbízást, hogy találjon ki valami új forradalmi módszert. Tudós barátunk már tudta, hogy a mesék, történetek hordozzák magukban a legtöbb bölcsességet ezért a vezetés tudományának átadásához alkotta meg az öt könyvből álló Pancsatantrát, mely sikerre vitte a királyfiak vezetői képzését. Ma is érdekes időtlen tudást adnak számunkra ezek a mesék. Az Ezeregyéjszaka meséi pedig már egy tipikus life coaching típusú folyamatot ábrázol szintén a távoli múltból.

Az írott források mellett a népmesék, legendák, mitológiai történetek szájról-szájra való átadása biztosította az ember számára a lehetőséget a körülötte levő dolgok megértéséhez, problémáinak megoldásához, erőforrásainak aktiválásához. A mesék nagyrésze fejlődést jelenít meg illetve egy egyensúlyában megbomlott idill helyreállítását, amely magával hozza a főhős magasabb szintű jelenlétét az életben, a szervezetben.

A fenti filmrészletben a viking település bölcse, a javasember sztorizik Ragnar Lothbroknak Kattegat királyának. A skandináv mitológia is leképezi a vikingek által ismert és elképzelt világ törvényszerűségeit, szociális viszonylatait, törekvéseiket, vágyaikat. Vagyis a storytelling coaching ismérvei alapján alkalmasak arra, hogy mintát, vagy ellenmintát nyújtsanak, tükröt tartsanak elénk, provokáljanak, illetve segítsenek elraktározni viselkedési mintát, vagy éppen meglepjenek minket, „aha” élménnyel erősítsék a fókuszálást.