Coaching Percek

"Idő az Időben"

Coaching

 

“Idő az Időben!” Egyszer egy fiatal tréningrésztvevő jellemezte így a “Flow” élményt. Részese volt egy olyan tapasztalatnak, amikor kiléphetett a hétköznapok sodró valóságából és azzal, hogy fölé emelkedett saját helyzetének, egy izgalmasan új perspektívából értékelhette, szemlélhette lehetőségeit, megvalósítható céljait. Szinte elrepült az idő. A coaching megközelítésére számos megállapítás igaz lehet, számomra viszont ez az egyik legmeghatározóbb, vagyis igazán úgy lehet hatékony a folyamat, ha képesek vagyunk kilépni a mindennapok rutinjából. Eljutva egy-egy válaszútig, mérföldkőig néhány pillanatra megállunk, számot vetünk, képessé válunk fölé emelkedni döntéshelyzeteinknek. Ezt a belső, és mégis kreatív szemlélődő pozíciót leginkább egy tapasztalt coach segítségével érhetjük el, aki folyamatosan megértve helyzetünk összetett kontextusát, kérdéseivel kíséri, ösztönzi a mélyebb önismereti munkát. Ez az átkeretezett közös szemlélődés tárja fel az addig észre nem vett, de bennünk rejlő lehetőségeket, erőforrásokat, a megoldások kulcsát.

 

Egy ilyen fejlődési élményt kínálok coaching ülések formájában mindazoknak, akik fejlődni szeretnének, új utakat keresnek terveik megvalósításához, vagy éppen akadályokat szeretnének legyőzni.

Egy teljes coaching folyamat legalább 3-4 alkalom, egy-egy élethelyzet, munkahelyi dilemma feltárása, a megoldások kimunkálása igényli a ráfordított minőségi időt. Amennyiben ez rendelkezésre áll akkor mindenképpen ajánlatos akár heti, kétheti vagy havi gyakorisággal coaching ülések keretei között végig vinni, majd után követni a folyamatot.

Amikor a kevesebb néha több

Persze olyan is van, hogy nyomást gyakorol ránk az időhiány, vagy egy tovább már nem halogatható döntéshelyzet állít minket azonnali választás elé. Előfordulhat, hogy egy gyors helyzetfelmérés szükséges a pillanatnyi tisztánlátáshoz. Ilyen esetben én a Rendszertábla által támogatott rövid-coaching formákat alkalmazom, mely akár egy alkalommal is hozhat látványos változásokat.

  • A Rendszertábla coaching egy hatékony és egyszerű technika a döntést igénylő helyzet gyors és alaposabb feltárására, stratégiák kialakítására, aktiválására.
  • A problémák helyett megoldások felé irányító módszer, a változások elérésének gyors és tiszta megközelítésével.
  • Valójában nem keményebben, intenzívebben kell dolgozni, hanem okosabban.
  • Hátra lépve, stratégiai szemléletmóddal növeli a látómezőt, talál megoldást régóta húzódó döntéshelyzetekre.

Ezeken a területeken segítek

Karrier coaching

 

 

Egy olyan támogatási folyamat melynek a fókuszában a munka, a hivatás áll. Általában minden ember elképzeli, megalkotja karriercéljait. Folyamatos változások során jutunk előre ezen az úton. A változások energiát, tudatosságot igényelnek, az aktív jelenlét sokszor jó döntéseinkben mutatkozik meg. Elképzelt céljaink elérésében az előre nem várt, nem látott tényezők is gyakran rákényszerítenek a dolgok objektív átkeretezésére. A csapatban, közösségi térben értelmezhető előmenetelünkre minden esetben hatással vannak munkatársaink is. Közösségi jelenlétünk nagyban megszabja munkahelyi sikerességünket. A karrier coaching során nem csupán az analizált munkahelyi környezet kapcsán, de a saját értelmi, érzelmi hozzáállásunkkal kapcsolatban megfogalmazzuk kérdéseinket, lehetőségeinket.

 

Ha a munka területén fogalmazódik meg probléma, elakadás, vagy e területen szükséges feltárni aktivizálható belső kreatív erőforrásokat, előremutató célokat, ötleteket, akkor a karrier coaching eszközeivel állok az érdeklődők rendelkezésére.

life coaching

 

Valójában elég nehéz különválasztani, lehasítani egymásról különböző életterületeinket, szerepeinket. Hivatásunkba akaratlanul is beszivárognak a magénéletben megtapasztalt élmények. Persze ez vissza is igaz. A munkahelyi viselkedési mintáinkat, felfogásunkat nagyban befolyásolják a múltunkban, akár a gyermekkorunkban rögzült elképzelések. Ez teljesen természetes és teljesen rendjén van. Az archaikus embernek annak idején sosem vált ketté a munka és magánélet. Jelenkorunkban általában fizikailag elhatároltak a működési tereink, de mégis érvényes, hogy az itt-ott feltáródott erőforrások, vagy éppen gátak az életünk más szegmensében is kifejtik energiáikat. A Life coaching során lehetőség van a magánélet területén is tudatosítani az életvezetésünkre ható befolyásoló tényezőket, feltárni új lehetőségeket.

A Life coaching folyamatában az alábbi témákban tudom segíteni a hozzám fordulókat:

Munka és magánélet kapcsolatának szerepzavarai; férfi és apaszerepek megélése; szülőséggel, gyermekneveléssel kapcsolatos kihívások, párkapcsolati dilemmák; generációs feszültségek; szülői terhek “örökségek”; munkahelyi és családi kiégés; válással kapcsolatos nehézségek, egyszülős családszerkezet; életút elakadások; karrierválság.

Ha valaki úgy érzi, hogy komplexebb, akár a magánéleti területeit is érintő rátekintést igényel döntési helyzete, önfejlesztési célja, vagy éppen elakadása a Life coaching területén kínálok számára támogatást.

 

leadership coaching

A vezetők fejlesztési formái a coachingon belül is egy saját műfajt képviselnek. A vezetői működés közvetlenül befolyásolja a szervezet hatékonyságát, sikerességét, kockázatviselő képességét. Ezért a vezetők tekintetében egy sokkal magasabb szintű felelősség értelmezhető, mely megszabja a képzésük, fejlesztésük irányait, tartalmát, mindezek mellett súlyát is. A vezetőtámogatásban a klasszikus Executive coaching témák mellett ma már fontos a korszerű szervezetfejlesztéshez igazodó Leadership stratégiák aktiválása is. Kutatási adatok támasztják alá az extrém magas vezetői érzelmi intelligencia és a szervezet sikeressége közötti összefüggéseket. Bizonyos, hogy a jó vezetői működést nem csupán hatalmi, strukturális elemek alkotják. Mintegy 80 %-a, a sikeres vezetői működésnek a személyiségből, érzelmi intelligenciából, intuitív megismerési funkcióból eredő kompetenciáknak köszönhető. Úgymint: Bizalmi légkör, motiváló humán környezet, csoporthűség, meggyőződések kialakítása. Kiegyensúlyozott előrelátás, kapcsolatirányítás, támogató magatartás, konfliktuskezelés képessége.

 

A Leadership coaching vezetők és vezetői pozícióba készülő szakemberek ajánlott munkaformája.

Coaching eszközök

Módszerek

A coaching módszerek változatossága és azok tartalmi elemei mind azt segítik elő, hogy az ügyfél irányított formában foglalja el azt a pozíciót, amely a lehető legjobb rálátást biztosítja saját helyzetére. Meglátásom szerint nem igazán létezik jobb, vagy rosszabb módszer, hisz ami az egyik embernél működik, az a másiknál nem feltétlenül hoz gyors eredményt. Egy azonos problémát, témát pedig érdemes akár több módszer eszközeivel is körbejárni, ugyanis egészen más perspektívát nyithatnak meg egyes munkaformák, illetve kínálhatnak a további tervezéshez lehetőségeket. Magam is ennek megfelelően többféle módszert alkalmazok, ötvözök a coaching folyamat során. Fontosnak ítélem a minél pontosabb diagnosztikát, probléma feltárás folyamatát. Az exploráció és a klasszikus megoldásközpontú coaching beszélgetés során üléseimen gyakran előkerül a Rendszertábla mely, mint egyfajta katonai-stratégiai terepasztal térképezi fel a dolgok állását. Ezen túl térben, madártávlatból vizualizálja a lehetőségeinket is. A Storytelling a történetek tanulságainak elemzésével, illetve az elképzelt valóság világával segít megláttatni a megoldások alternatíváit. A minél hatékonyabb önismeret és a lehetőségeink feltárásában az is segít, ha minél több megismerési funkciót vagyunk képesek működtetni és összehangolni. A gondolkodás és érzékelés racionalitását az intuícióink és érzelmi intelligenciánk fejlesztésével gazdagíthatjuk. Mely abban is segít, ha túlságosan beleragadunk tétlen vágyaink, álmaink világába, hogy kellő tudatossággal formálhassuk azokat elérhető realitássá.

Filmes coaching

 

A filmes coaching a storytelling coaching mintájára egy olyan általam kedvelt és alkalmazott módszertani segédeszköz, amely a filmek által ábrázolt karaktereket, történeteket hívja segítségül, megérteni egy-egy nehéz helyzet, dilemma természetét. Az ember évezredek óta használja a tudásátadásra, szemléletalakításra, közösségi- szervezeti kultúrájának fejlesztésére, értékeinek továbbadására a történeteket, legendákat, meséket. A filmek segíthetnek számunkra megalkotni egy olyan kontextust, amelyben végig követhetjük egy-egy probléma megoldását. A blogomban általam kedvelt filmek, érdekes karaktereinek üzeneteiről próbálok gondolatokat ébreszteni.