Az X-Sight, Magyarország egyik piacvezető vállalati tréningcége, a ColorPlay Egyesülettel közösen egy rendkívül izgalmas mentorálási programot kínál hátrányos helyzetű Y és Z generációs fiatalok részére.

A folyamatba építve ez a fejlesztési tevékenység, a mentorfeladatokat ellátó vállalati vezetők részére pedig egy a szokásosnál is intenzívebb érzelmi intelligenciát fejlesztő lehetőséget biztosít. Alapvetően két olyan dolog ötvöződik és egészíti ki egymást, amely nagyban épít a pedagógiai fejlesztőhatások-visszahatások bipoláris jellegére.
De nézzük miért is lehet szükséges egy fiatalnak a szervezett intézményesített oktatáson, képzésen túl mentorálásra, minőségi időben megvalósuló személyre szabott támogatásra.


A Tüskevár című Fekete István regényt és az abból készült 1967-es nyolcrészes sorozatot nincs ember kis hazánkban, aki ne ismerné. A történet egy egészen rendkívüli jellemfejlődést mutat be azzal, hogy főhősét Tutajost bevezeti egy addig számára teljesen ismeretlen világba, a természet, a vadon, az egyszerű és ésszerű létezés világába. Mindezekről az iskolában a hétpróbán csak elméletben találkozott esetleg belekóstolt, de itt minden tudást, tapasztalatot a nyers, de egyben varázslatos, izgalmakkal teli valóságban kell kamatoztatnia. Matula személyében kapja meg azt a kísérőt, támogató személyt, aki megadja számára mindazt az információt, titkot, amellyel értelmet nyernek a könyvből tanultak. Matula egyben támasz is számára, aki képes megóvni őt a bajoktól, de egyben tükröt is tart számára ha kell, emellett az önálló próbálkozásait, elképzeléseit is tiszteletben tartja. Ahogy a bemutatott filmrészlet is illusztrálja, Tutajos nem készen kapja a halat, hanem tényleg megtanul horgászni. Ez a kissé profánnak tűnő, de egyszerű és nagyszerű szimbolikája a történetnek, olyan szépen összefoglalja a felnőtté válás igazságát, hogy minden jel szerint rendíthetetlenül szívébe lopta magát a magyar olvasóknak, nézőknek. Nagyon fontos, hogy nem egy feszített tanterv szerint kell teljesítenie a próbákat, hanem egy igen összehangolt, időt, minőségi időt rááldozó pedagógiai folyamat hatására válik Tutajos a „tudás” birtokosává.
Tutajos a mentorának köszönhetően átléphetett egy másik világba, megismerte azt a közeget, ahol talán támogatás nélkül elbukott volna. Itt a két világ a városi lét és a természet között húzódó határokat jelöli, amelyen átkelt a történetünk főhőse, majd részévé vált annak.
Az X-sight és ColorPlay elképzelése ezért is érdekes, hisz egy hátrányos helyzetű fiatal számára valószínűleg a versenyszféra a vállalati kultúra jelenti azt az ismeretlen világot ahol nagyon nehéz tájékozottnak lenni, mindenesetre a könyvből tanultak bizonyára nem elegendőek hozzá. Abból a másik világból, ha melléjük szegődik egy vagy két kísérő, talán adhat annyi támaszt, megmutathatja az irányokat, elárulhatja azokat a praktikákat, amellyel jobban tájékozódhat egy tehetséges fiatal a munkaerőpiac, a szervezeti kultúrák labirintusában. Ezen felül a kommunikációs-prezentációs fejlesztés, jövőképtervezés, új nézőpontokból építheti a fiatal önértékelését.  Ez még CSR-nek sem rossz, sőt, egy előző cikkemben már írtam a személyre szabott társadalmi felelősségvállalás jelentőségéről.
De miért is lehet jó és hasznos ez egy mentorként működő vezetőnek, a mester és tanítvány kapcsolatban nem csak a tanítvány fejlődik?
A válasz rendkívül egyszerű, nem csak. A pedagógia a neveléstörténet tudománya úgy mondja, hogy aki a fejlesztő hatást kiváltja az is változik, fejlődik a folyamat során.
No de vajon milyen irányba?
Az érzelmi intelligencia rendszerösszetevői közül a „csúcskompetenciák” egy vezető esetében a:


·         kapcsolatirányítás
·         bizalom
·         kiegyensúlyozott előrelátás
·         az érzelmi önkifejezés és önirányítás képessége
·         konfliktuskezelés
·         kölcsönös függés képessége

Valójában ugyanezeket a kompetenciákat kell használnia, hatékonyan alkalmazni egy jó pedagógusnak, egy mesternek, egy mentornak is. A mások érzelmeinek tudatos észlelése alapozza meg a fejlesztő hatások célba érését.  A mentorálási folyamat során a mentor egy igen felelősségteljes pedagógiai munkát végez. Kissé távolítva a saját vezetői munkájához nélkülözhetetlen kompetenciáit működteti, aktivizálja.