Storytelling coaching Anthony Hopkins tolmácsolásában

Storytelling coaching Anthony Hopkins tolmácsolásában

 

Nagyon köszönöm Anthony Hopkinsnak, hogy a Westworld képkockáin közvetve méltatta a Storytelling Coaching módszer hatékonyságát. Aranyigazságok hagyták el a száját amikor arról beszél, hogy a történetek, mesék megváltoztatják az embert. A történeteket ha csupán hallgatjuk vagy  látjuk akkor is létrejön egy mesehallgatási transz, egy sajátos agyműködési tevékenység, mely alatt olyan belső élményeink keletkeznek amelyek nem jöttek volna létre a történet nélkül és többek lettünk általa. Ha összekötjük a történet szálait egyéb cselekvési formákkal, a meseelemző, érzelmeket tudatosító feldolgozással akkor aztán halmozottan érvényes az, hogy jobb emberek lehetünk, olyanok amilyenek szeretnénk.

A Westworld sztorija szerint, az Anthony Hopkins által játszott tudós karakter és társai a történeteket egy olyan gamifikált környezetben kelti életre, amely intenzív cselekvésre, döntésekre készteti a “játszót”. Nehogy azt gondoljuk, hogy ehhez a dramatikai élményhez feltétlen kell egy Westworld típusú kalandpark, ezt az érzelmi élményegyüttest az emberben nem csupán az kelti életre, hogy egy részletesen szimulált világ kiszolgálja az észleléseinket. Jelenleg is vannak olyan módszerek, amely a Westworld-ben rendelkezésre álló világot, a megtervezett, feldolgozott képzeleti munka helyettesíti, az emberek fantáziája sokkal változatosabb, színesebb, gazdagabb világot képes teremteni a történetek nyomán. Több ilyen remek belső képzeleti munkán, élményen alapuló módszer van, amely gyökeres változásokat képes megindítani az emberben a mesék segítségével, így a drámapedagógia, a pszichodráma, de a mostanában divatos mese- és művészetterápiás módszerek is ebbe a családba tartoznak. Nem lebecsülendőek belső élmény szempontjából a különféle stratégiai és szerepjátékok sem, melyek nagy teret foglalnak el a digitális játékok világában és látszik a dramatikai átélési igény azon is, hogy egyre több megfilmesített game story lát napvilágot.
A Storytelling Coaching módszer ezeknek az ismert történetfeldolgozó eszközöknek a nyomán alakult ki. A módszer fókuszában nem csupán a történet áll, hanem az aktívan cselekvő ügyfél a történetben.
Persze Anthony Hopkins megemlít egy problémát, a Westworld-ben is hiába a komplett megtervezett instant élmény, a technikailag magas színvonalú kivitelezés. Ez a játék, ez az élmény, a történetekbe való bemerítkezés csak annak való aki valóban szeretne változtatni.

Protokoll a társas érintkezésben

Protokoll a társas érintkezésben


 

 

 

Bizonyára sokaknak eszébe juthatott az életben egyszer-egyszer, hogy a különféle protokollszabályok szövevényes rendszere nem megy-e szembe az ésszerűség és egyszerűség elveivel. Annak idején olvastam Görög Ibolya protokoll könyveit és bizony azokból jól láthatjuk, hogy ez bizonyos szinten, mondjuk akár a nemzetközi diplomácia szintjén, sajátos tudományággá nőtte ki magát a kommunikáció témakörén belül. A sok-sok apró szabály, szokás, hagyomány sok esetben az apró részletekig szabályozza az emberek hivatalos társas érintkezését. Vajon milyen értelmet nyernek ezek a szabályok a mindennapjainkban, esetleg ezek is a múltunkban gyökerező egyszer már jól bevált gyakorlatokra épülnek.

Ha nagyon szeretnénk visszautazni az időben és szeretnénk megfejteni őseink archaikus érintkezési szokásait, akkor érdemes a föld még ma is élő természeti népeit is megfigyelni. Valaha az egész emberiség hasonlóképpen járta be, népesítette be a kontinenseket, a civilizált társadalmakba formálódott ember megjelenése előtt. A természetes csoportlétezés 50-150 fős emberi közösségeket alakított ki. Ennyien tudták magukat sikeresen megvédeni külső hatások ellen és ennyi éhes szájat tudott még táplálni a közösség. Itt már teljesen működtek a jelenkori ember csoportos létezésére vonatkozó dinamikák, sőt mondhatjuk azóta semmi sem változott. Az emberiség ilyen kis csoportokban létezett, melyek természetesen érintkeztek egymással, támogatták, segítették egymást. Viszont komoly veszélyt is jelenthettek egymás számára. A humán etológiai kutatások szerint a csoportok között leginkább a bizalmatlanság légköre uralkodott, az akkori farkastörvényeknek megfelelően folyamatos harc és szövetségek zajlottak a természeti forrásokért, javakért.
A bemutatott filmrészletben a közép-amerikai dzsungel adja két embercsoport találkozásának helyszínét. Nagyon szépen ábrázolja az Apocalypto című filmjében Mel Gibson a találkozás feszültségét és azt is, ahogy a csoport vezetője felméri a helyzetet és szabályozott formába tereli az érintkezést. Megjelennek nagyon fontos protokolláris eszközök a kommunikációban, úgymint a megelőlegezett bizalom, bemutatkozás, a pozicionálás, az ajándékozás, ez mind-mind olyan elem, amelyeket a mai napig alkalmazunk mindennapjainkban. Az őserdei környezetben egy kommunikációs hiba akár mészárlásba torkollhatott, de tudjuk, hogy modernkori jelenünkben is kitörhet emiatt háborúskodás, de ha más nem is, jó üzleti lehetőségektől eshetünk el, ha nem követjük az üzleti viselkedés, érintkezés bizonyos elvárásait.
A protokoll alapvetően egy eszköz a másik ember méltóságának megőrzésére, a másik ember iránti tisztelet kimutatására, a kiegyensúlyozott kapcsolatok megtartására. Az érzelmi intelligencia két alapkövét – a „tisztelni saját magunkat” és „tisztelni a másikat” – támogató magatartását szimbolizálják, helyezik viselkedési keretek közé a protokollszabályok. Egy bensőségesebb, időben gazdag érintkezés során ezt sokféleképpen kifejezésre juttathatjuk a másik számára, viszont a kevés előzetes információt hordozó, időben szűkre szabott találkozások igényelhetik a kommunikációs szabályok tudatos alkalmazását, nehogy megsértődjön a végén valaki.