Leltár úton levőknek

Leltár úton levőknek

Nem mindegy, hogy az ember mennyi terhet cipel magával. Ha meghaladja az erőnlétét, akkor annak súlya összeroppanthatja, de a sok felesleges dolog mindenképpen lassítja a haladást, gátolja céljai elérését. Mostani történetünk főhőse egy 1000 mérföldes úton tapasztalja meg ennek a jelentőségét.

(tovább…)

Rendszertábla coaching

Rendszertábla coaching

 

A rendszertábla jellegű coaching eszközök annyira érdekesek, izgalmasak, hogy az embernek nincs is kedve este lefeküdni, sőt még a kedvese közeledését sem veszi észre. Na jó belátom, hogy az ifjú Robb Stark figyelmét elvonják az általa nem várt hadi helyzetéből adódó gondok is.

A fenti filmrészletnek érdekessége, hogy a katonai stratégiai terepasztalt nem csupán a csapatmozgások átláthatósága miatt vizslatja fiatal hadvezérünk, hanem szeretné megérteni azt a bonyolult, összetett kapcsolati helyzetet is amelybe belecsöppent “zászlóvivőivel” (hűbéreseivel), illetve sokkal mélyebben akarja megérteni a harcoló felek gondolkodását, motivációit. A megoldást reméli azzal, hogy vizuálisan is fölé emelkedik helyzetnek és mint egy kívülálló, az események rendezője értékeli az események résztvevőit. Az átlátható térben elhelyezett arányok, viszonyok, erőforrások, gyenge pontok ezáltal egy időben érzékeltetik a lehetőségeket és kockázatokat. Az asztalon rögzített problémahelyzet ahhoz is segítséget nyújt, hogy rajtunk kívül másokkal is több kommunikációs csatornán megosszuk lemodellezhető megoldási javaslatainkat, illetve fontos egy team-en belül, hogy magát az elvont helyzetet is nagyjából hasonló objektivitással érzékeljük.
Már csak azért is “elvont”, mert akár egy hadműveleti területet, akár egy csoport, vagy csoportok közötti dinamikus kapcsolatrendszert nem közvetlenül fogják át az érzékelő funkcióink, hanem gondolati, illetve érzelmi megismerési kompetenciáink által alakítunk ki, rakunk össze egy szűkebb keresztmetszetű képzetet.
Az asztalon tehát érzékelhető formában a helyzet egyes formáihoz köthetjük gondolatainkat, érzelmeinket, intuícióinkat, vagyis törekszünk mind a négy megismerési funkciónkat aktívan működtetni. Ehhez egy coach támogató közreműködése is szükséges, hisz az ő feladata kérdéseivel ráirányítani a figyelmet egy-egy problématerületre.
Noha hősünk kedvese látszik, hogy nem képzett coach, de egy dologra mégis ügyesen ráirányította a figyelmet, Robb hirtelen leleltározta a “házak”, a harcoló felek otthonait, várait, családi fészkét és felcsillant számára egy reményteljes megoldás. Sajnos később az ifjú Stark egy másik banánhéjon csúszott el, de szerintem azért mert nem folytatták, nem vitték végig ezt a hatékony eszköz támogatású coaching folyamatot. Persze a sztori alkotója R.R. Martin is ludas ebben egy kissé. 😏

Azért elfogadnék egy ilyen terepasztalt, nekem még csak egy Trónok harca társasjátékom van otthon, illetve egy Rendszertáblám, amely kiválóan alkalmas a coaching folyamatok támogatására.
A rendszertábla eszköz alkalmazása a szupervízió, családterápia területén egy meglehetősen ismert és kedvelt módszer. Wiesner Erzsébet és Majoros István szupervizorok, mentálhigiénés szakemberek alkották meg.

“Az eszköz használata lehetőséget teremt arra, hogy a rendszer tagjai számára láthatóvá váljék mindaz, ami beszélgetés közben a szavakon túli tartományból megjeleníthető: a kontextusban szereplő személyek viszonyai, kölcsönhatásaik, ki nem mondott érzéseik és gondolataik.

A bábuk használata során olyan rejtett kapcsolati elemek is láthatóvá és érzékelhetővé válnak, amelyek egy párbeszédben nem feltétlenül jelennének meg. Ám tapasztalataink szerint sokszor éppen ezek a felismerések jelentik a megoldás kulcsát a kialakult helyzet feloldásához és kezeléséhez.”[1]
 A megjelenítést az eszköz elemei – tábla, különböző méretű és formájú és színű fabábuk, zsinegek – segítik. Az elemek leegyszerűsített, letisztult kinézete abban segít, hogy ne csupán a Trónok harca hadműveleteit tudjuk beleképzelni a térben ábrázolt helyzetbe.
Az eszköz, a coachingban alkalmazva képes arra, hogy különféle munkahelyi kapcsolatrendszereket, konfliktusokat, együttműködési kereteket jelenítsen meg számunkra.
A vezető beosztású személy irányítói,  helyzetelemzői, problémamegoldó, erőforrásfeltáró tevékenységéhez is nagyszerű lehetőséget kínál a coaching folyamatba ágyazott rendszertáblával végzett munka.
Ajánlom a coachingot mindazoknak az ügyfeleknek akik a munkahelyi kapcsolatrendszerükben, vezetői-munkavállalói környezetükben, magánéleti helyzetükben a “klasszikus beszélgetős” coaching támogatását hatékonyabbá téve tárnák fel saját lehetőségeiket, problémamegoldási útjaikat a segítségével.
A Rendszertábla coaching szolgáltatásról a Coaching Percek oldalán található további információ.

 


[1] http://www.csaladterapia.hu/rendezvenyek/workshop-budapest-20161108-wiesner-erzsebet-majoros-istvan-rendszer-tabla-mint-csaladte