A kommunikációelméletnek van egy fontos, de szervezetfejlesztési szempontokból nézve kissé talán elhanyagolt jelenségterülete. Az emberek információéhsége. Pedig sok esetben ennek nem megfelelő kezelése áll az ártó pletykák, híresztelések, vagy a csoport megosztottsága, lassú erodálódása mögött.

Az információéhség az emberrel egyidős dolog, a túlélést, a javak megszerzését, veszélyek elkerülését, a jobb életfeltételek megszerzését segíti. Az emberőseinknek is nagyon fontos volt tudni, melyik barlangba költözött be éppen a medve, vagy hol vannak könnyen elfogható zsákmányállatok. Később a gazdag legelők, jól megmunkálható termőtalajjal kapcsolatos információk, nyersanyag lelőhellyel kapcsolatos ismeretek is jól jöttek az embernek. A föld javainak megszerzéséhez, az életben maradáshoz, a veszélyek elkerüléséhez, rengeteg információra van szüksége az embernek.

Manapság a modern civilizációban is éhezzük azokat az információkat, amellyel kedvezőbb pozícióba kerülhetünk. Sok sok információ segít abban, hogy hogy jobban boldoguljunk a körülöttünk levő világban, illetve, hogy tervezhető módon, biztonságban élhessük életünket. A hasznosítható szociális kapcsolataink kiépítéséhez, ápolásához, csoportban betöltött szerepeink sikeresebb megéléséhez is elengedhetetlen az információk megszerzése, használata. Tehát igaz a mondás: „Az információ hatalom”.

A rendkívüli események, változások, bizonytalan és krízis helyzetek fokozzák az információéhség mértékét. Egy katasztrófa vagy háborús helyzetben is törekszünk minél gyorsabban, hatékonyabban befogadni a kívülről érkező információkat. Ilyen esetekben a legegyszerűbb életfeltételekhez szükséges dolgok ismerete is felbecsülhetetlen (pl. ivóvíz, élelem források, egészségügyi ellátáshoz való jutás), melyeket megosztunk barátainkkal. Az élet normális kerékvágásában az éppen aktuális igényeink, élethelyzetünk is megszabja információéhségünk irányát (pl. ha éppen tovább tanuló gyermekünk van, akkor a közoktatás tekintetében leszünk kíváncsibbak, szeretnénk felkészültebbek lenni; ha esetleg egészségügyi problémánk van, akkor az EÜ rendszer berkeiben tájékozódunk a legjobb orvosok és ellátás irányában).

Az információéhség egy a kommunikációt motiváló tényező, feszültséggel jár, így azt csökkenteni szeretnénk. Legfontosabb számunkra, hogy akár töredék információkból egységes, érthető és logikus rendszert alkossunk. Így ha hiányosak információink azt saját gondolati és emocionális tartalékainkból, emlékeinkből kiegészítjük, viszont ebből keletkezhetnek néha nem a valódi helyzetet tükröző elképzelések. Az embernek egy sajátossága, hogy nem csak éhes az információra, hanem a közösség egysége, boldogulása, túlélése, kapcsolatainak ápolása érdekében azt tovább is adja. Sokan elmondhatják, hogy az ő munkahelyükön, milyen pletykások a kollégák, bizony ők csupán a természet erőinek engedelmeskednek. 🙂

A fenti filmrészletben Chandler kapitány felismerte, hogy ebben a rendkívüli helyzetben változtatni kell az információkezelésen. Ugyan a katonák esetében egy hierarchikus szervezetben természetes az, hogy nem tartozik minden a tengerészgyalogosokra, de itt már, amint láthatjuk olyan mértékű a bizonytalanság a beosztottak körében, hogy a közösségre nézve ártó feszültség, híresztelés, a csoport egységének felbomlása fenyeget. A csupán hatalmi pozícióból való megoldás a csoporttagok kilépésével, lázadásával vethet véget a küldetésük teljesítésének. Végül is jó lapot húzott a kapitány, ugyanis a vezetői stratégiaváltással sikerült a csoporthűséget még inkább mélyíteni. Ez az úgynevezett extrém magas, a felszín alatti változásokra jól reagáló, vezetői érzelmi intelligencia jó példája.