Vezetői eszköztár: A delegálás

Vezetői eszköztár: A delegálás

Vajon mi juthat eszetekbe erről a nem mindennapi produkcióról? Talán az, hogy rendkívül mókás, kicsit zavaros, de mégis felismerhetően kiadja a dallamot, megvalósul a zenei mű, megszületik egyfajta teljesítmény, a sajátos célját elérte.

Képes az előadó tiszteletet ébreszteni, hiszen komoly teljesítmény van mögötte, vélhetőleg a muzikalitás tehetsége, zenei tudás, képzettség és persze sok kreativitás, ötlet, rengeteg gyakorlás.

Mégis azt gondolom, nehéz lenne így hallgatni zenét egész nap, hisz mégsem ez az igazi, rossz lenne, ha minden zeneművet csupán egy ember erőfeszítése hozna létre.

Majdnem ugyanez a helyzet a szervezetek irányításával, amikor beleütközünk a problémába, hogy a vezető mindent egy személyben szeretne csinálni, tudni, kontrollálni. Amikor a vezető eszköztárából hiányzik a hatékony delegálás képessége, vagy szándéka.

A vezetői delegálás, ha már a zenei produktum létrehozásáról van szó, akkor inkább a karmesteri munkával kell párhuzamot vonni. A vezető képes megtalálni a megfelelő kollégákat és képes kiadni a feladatokat. Biztosítja a feltételeket, megadja a feladat elvégzéséhez az instrukciókat, információkat, az utasítást, majd feldolgozza az eredményeket.

Számos oka lehet amiért egy vezető nem akar, vagy tud delegálni.

 • Nem bízik a másik tudásában, úgy gondolja csak ő tudná jól megcsinálni.
 • Úgy hiszi a delegálás gyengítené a vezetői pozícióját, így nem csak nála van a mindentudás, az információ.
 • Gyorsabban megy, ha inkább maga csinálja meg, sokat kell magyarázni, instruálni, hibákat javítani.
 • stb.

 

Viszont ez, vagyis a hatékony delegálás hiánya előidézhet számos szervezeti diszfunkciót, működési nehézséget, hasonlóan zavaros, kapkodó lesz a szervezet, mint a videóban látható produkció, létrejön ugyan a zenemű, de mégsem az igazi, mint amikor egy jól működő zenekar játssza el a darabot.

Kockázatok

 • Felborulhat a vezető, vezetők időgazdálkodása, fontosabb feladatoktól veszi el az időt
 • Ha a vezető elvesződik a részletekben, nem képes jól átlátni a rendszerszintű működést
 • Nem kapnak valódi fejlődési lehetőséget a csapattagok, a beosztottak.
 • A csapat motiváltsága alacsonyabb lesz
 • Az önállóság, felelősségvállalás nem fejlődik a csapatban
 • Elveszítünk egy remek eszközt az értékelésre, a visszajelzésre, amivel tudnánk valós teljesítményt, kapacitást mérni
 • Akadálya a bizalomépítésnek, a bizalmi légkör megteremtésének.
 • Jelentős lehet a hibalehetőség
 • Gátja a csapat kreativitásának, számos másfajta megvalósítási ötlettől eshet el a szervezet, sose tudjuk meg mitől.

 

Tehát a vezetői kompetenciák egyik jelentős területe a delegálás képessége. Persze ez sem mindegy hogyan csináljuk, ebben is lehet fejlődni. (Egyik kedvenc rossz példám a delegálásra amikor az egyszeri vezető kiszól az irodából: „lányok valaki készítse össze az anyagot!” – Ki?! Mit?! Mikorra?! Mivan?!)

Figyelnünk kell tehát arra, hogy a delegálásnak megvannak helyes összetevői és lépései, illetve vannak dolgok, amiket nem delegálhat a vezető.

Tehát nem feltétlenül könnyű jól delegálni, de megtanulható és fejleszthető.

De ezekről majd személyesen.

A férfi karrierútjai – Nőnapi utórengések

A férfi karrierútjai – Nőnapi utórengések

 

A konkvisztádorok alapvetően új világokat hódítanak meg főállásban, ezért kapják a fizetésüket. De a sikert megalapozó karriervágyat nem feltétlen a pénz, mint inkább a háttérben húzódó személyes, nagyon is emberi, érzelmi motivációk is befolyásolják  A fenti filmrészletben a Férfi-Nő kapcsolatból indul főhősünk karrierje. Amit látunk, hogy a férfi útját a nő fogalmazza meg, ő pedig teljesíteni akar egy olyan küldetést, amely a párkapcsolatát fogja erősíteni, megalapozni. Talán elcsépelt a közismert mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy szelíden irányító nő. Nyílván a jelenkori világunkban is erre nagyon jó példákat tudunk értelmezni, de érdemes tudni, hogy ez a belső férfi motiváció nagyon régről és mélyről gyökerezik.

Humánetológiai kutatások az emberelődök kapcsán is feltételezik, hogy az emberréválás folyamatában, illetve a civilizációt megalapozó emberi közösségek sikeres fejlődésében, többek között a monogám párkapcsolati stratégia lendített sokat. A férfi ösztönös viselkedésében nagy szerepet játszik a génkészletének tovább örökítése, a poligám berendezkedésben a férfi arra kényszerül, hogy megőrizze az idegen behatásoktól az örökségét, az azt hordozó, gondozó nőt. Ez sok időt vesz el a csoport férfitagjaitól, illetve egy folyamatos konfliktushelyzet mely a fejlődéstől sok erőforrást von el. A monogám együttélési stratégiák ezzel ellentétben egy bizalmi kapcsolattal biztosítják a férfi génkészletének megőrzését, tovább örökítésének biztonságát. Így a korai vándorló embercsoportok férfitagjai hatékonyabban tudták idejüket, erejüket hasznosítani a közösség, a fejlődés érdekében. Nyugodtan el tudtak menni vadászni, új erőforrásokban gazdagabb területeket felfedezni. Ez a lehetőség magával hozta a csoportok gyarapodásának lehetőségét, segítette az emberré válás folyamatát.

A férfit a nő útjára bocsájtja, az teljesíti küldetését, visszatér, gyarapítja közösségét a társául szegődött nőt.

A küldetés, a karrier felépítése ugyan az anyagi világ javainak megszerzésére irányul, de a hátterében egyértelműen a magánéleti motivációk táplálják belső erőforrásokkal.

Tehát az emberiség történelmének korai szakaszában is ott volt egy-egy sikeres férfi mögött a nő, aki megfogalmazta a család szükségletét, személyes ígéretét.

Az hogy ilyen sikeres lett az emberiség fejlődésének szolgálatában a monogámia a szeretett nő küldetéskérésének teljesítése, a férfi személyes nemi szerepfejlődésére, férfivá válására is visszavezethető. A koragyermekkori kötődés mindkét nem esetében egyszemélyes, kizárólagos, az anya ennek megtestesítője. Mind a kisfiúk és kislányok a kora gyermekkorban egyek az anyával, újszülött, csecsemőkorban az éntudat az anyával együtt értelmezhető. „Anya és Én egyek vagyunk”. A fiúk esetében, ahogy nőnek, a nemi szerepekhez igazodva fogalmazódik meg bennük: Ők mások, mint anya. Ők olyanok, mint apa, aki kívül áll az anya-gyermek kötődési körén. El kell szakadni az anyától, csatlakozni kell apához, aki a külvilágból hozza az ingereket, a javakat, hasznosítható erőforrásokat. Az anyától való elszakadás egy trauma a fiúnak, azt segíteni kell, az apa hívja, ösztönzi a fiút, az anyának el kell engednie, fel kell készítenie, de el is kell küldenie. A fiú sikereivel, ha kell, kudarcaival még sokáig visszatérhet, ezzel készíti fel őt férfi sorsára, feladataira.

Tehát a fenti filmrészletben egy igencsak archaikus párkapcsolati mintázat jelenik meg, amely ma is működteti az emberi közösségeket. Természetesen a modern civilizált társadalmakban számos árnyalata van ennek is, ma már sokkal összetettebb emberi kapcsolatokban fedezhetőek fel ennek nyomai.

Archetípusaink elemzése a coachingban – “a jobbik részem”

Archetípusaink elemzése a coachingban – “a jobbik részem”


 

A templomos lovag, fiatal fegyverhordozójának egy mondhatni közismert bölcsességgel mutatja be a személyiségünk szerkezetét. A két farkas, bennünk lévő két ellentétes előjelű viselkedési minta, ösztönzőerő. Valóban nem mindegy, hogy melyiket tápláljuk, melyiket helyezzük tudatunk fókuszába. A modell egy igen leegyszerűsítő változata az archetípus szemléletnek. Az archetípusok személyiségünkben olyan „vázak” melyek egyfajta „ősképek”, ősi eredeti változatai valaminek. Jung szerint a fő archetípusok minden ember személyiségében egyaránt megtalálhatók, pl. az apa, az anya alakja, képe, viselkedése, működése, vagy éppen a férfi és nő (animus, anima) archetípusát is hordozza mindkét nem képviselője, ezek mindegyike az életünk korai szakaszában kezdenek kialakulni bennünk, a környezetünkben lévő emberi viselkedések, hozzáállások alakítják. Érdekes őskép minta a vezető archetípusa, ennek gyökerét a szülői archetípusok alkotják, majd különféle tekintélyszemélyek (óvónéni, tanárbácsi, tsz elnök stb.) egészítik ki, öltöztetik fel a vázat. Az apa, a király, egyéb vezetői archetípusok alapvetően tudatos szinten kell, hogy képesek legyenek irányítani a különféle mintáinkat, energiáinkat. Úgy viselkedjek most, mint egy vágyakozó kisfiú (gyermek archetípus), vagy legyek intuitív (pap, varázsló képek)? Ha tartósan átveszi az irányítást mondjuk a belső gyermek, akkor egy kissé infantilis, csapongó karakterrel találkozhatunk.

Tehát a két farkas táplálását is csak egy erős belső vezetői archetípus megléte esetén tudjuk jól szabályozni.

Ez bizony az érzelmi intelligenciánk legfelsőbb szintjén található, a tudatos önszabályozási képességek formájában, ha erre képesek vagyunk, csak akkor működhet jól a mások szabályozási képessége is.

Tehát mindenképpen egy kívánatos vezetői kompetencia a saját belső lehetőségeink tudatos feltárása, irányítása. Ezt coaching folyamatában úgy is gyakorolhatjuk, ha „ízekre szedjük”, leleltározzuk a személyiségünk alkotóelemeit. Milyen fő viselkedési, megjelenési mintákkal vagyok jelen a szociális térben, tudom-e hatékonyan irányítani egyes „részeimet”?

Jelenlét a kapcsolatokban – Egy megható szerelmi történet

Jelenlét a kapcsolatokban – Egy megható szerelmi történet

 

A fiatal hölgy hozott egy racionális döntést, azt a férfit, azt az embert választotta, aki él, vagyis jelen lehet egy tervezhető kapcsolatban. Arra tanít minket, hogy a jelenben zajló, jövőbe mutató emberi kapcsolatokhoz elsősorban a tudatos, aktív jelenléttel lehet hozzájárulni.

A jól működő emberi kapcsolatoknak az egyik alapja a fizikai közelség. Az ember, élete kezdetén beleszületik az anya-gyermek kötődési kapcsolatba, mely egy személyhez köthető kizárólagos ragaszkodás, minden szempontból kell ez a túléléshez. A Maslow-i hiányszükségletek minden egyes szintjét ebben kapcsolatban elégítheti ki az embergyermek.

Később ezzel a jól megtanult, berögzült kötődéssel, biztonságtudattal válik szociális lénnyé, és képes az ember együttműködésben, csapatban dolgozni vagy éppen párkapcsolatban, családi környezetben élni.

Tapasztalhatja mindenki, hogy egy munkahely váltással, költözéssel, a fizikai eltávolodással szép lassan leépül az egykori kapcsolatok nagy része, a figyelem fókusza áttevődik a jelenben lévő embertársakra. Hisz ők azok, akik aktuális élményeket jelentenek, együttműködési potenciált, függő viszonyokat, élő érzelmi impulzusokat adnak. Éppen ezért, ugyan az alapja, de nem csupán csak a fizikai közelség szükséges a jól működő közösségi, vagy párkapcsolatokhoz. Ha ezek a szociális, érzelmi hatások elsorvadnak, vagy másfelé terelődnek az kiürülhet, megszűnik élővé lenni.

Talán fura lehet a párhuzam, de egy vezető esetében is, ha nincs tudatos jelenléte a közösségben, nem része a közösségi élményeknek, emberi interakcióknak ő maga is kívülállóvá válhat, csupán a vezetői hatalom megtestesítője lesz, annak szobraként funkcionál. A családi életben is érvényes, hogyha tartósan szociálisan, érzelmileg ingerszegénnyé válnak a kapcsolatok, akkor csupán egy kiüresedett, és nem élő családi szereppé értékelődhet le a jelenlét.

Persze azért a fenti filmrészletben is látszik, hogy valami sántít ebben az együtt járásban is. Aki megnézi a Lángelmék című vígjátékot, láthatja, hogy a Zach Galifianakis által játszott karakter is valahol máshol találja majd meg az élettel, örömmel teli emberi kapcsolatot.

A vezetői gondoskodás

A vezetői gondoskodás

 

A vezetői gondoskodás fogalmáról sok tévhit kering. Sokak gondolják úgy, hogy ez már megint egy nagyon modern irányzat, amely igyekszik leépíteni a vezetői tekintélyt és túlzottan hangsúlyozza a „demokráciát”, mely aztán a hatékonyság rovására megy. Pedig meglepő módon a vezetői gondoskodás fogalma éppen a fegyveres testületek parancsnoki gondoskodásából lett kölcsönözve ahol egyébként egy erősen hierarchikus szervezeti kultúrában a hatékonyságot alapvetően a teljesítmény fókuszú motivációk és eredmények alakítják.

(tovább…)

“Paleolit” storytelling coaching

“Paleolit” storytelling coaching

Gyakran megfogalmazódik szakmai körökben, hogy a coaching egy modern fejlesztési módszer, illetve a storytelling is korunk vívmánya. Bizonyos szempontokat figyelembe véve ez igaz is lehet. Viszont a coaching számos alapjellemzője az emberi közösségek távoli múltjába vezet vissza minket.

(tovább…)

Pin It on Pinterest

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás