A férfi karrierútjai – Nőnapi utórengések

A férfi karrierútjai – Nőnapi utórengések

 

A konkvisztádorok alapvetően új világokat hódítanak meg főállásban, ezért kapják a fizetésüket. De a sikert megalapozó karriervágyat nem feltétlen a pénz, mint inkább a háttérben húzódó személyes, nagyon is emberi, érzelmi motivációk is befolyásolják  A fenti filmrészletben a Férfi-Nő kapcsolatból indul főhősünk karrierje. Amit látunk, hogy a férfi útját a nő fogalmazza meg, ő pedig teljesíteni akar egy olyan küldetést, amely a párkapcsolatát fogja erősíteni, megalapozni. Talán elcsépelt a közismert mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy szelíden irányító nő. Nyílván a jelenkori világunkban is erre nagyon jó példákat tudunk értelmezni, de érdemes tudni, hogy ez a belső férfi motiváció nagyon régről és mélyről gyökerezik.

Humánetológiai kutatások az emberelődök kapcsán is feltételezik, hogy az emberréválás folyamatában, illetve a civilizációt megalapozó emberi közösségek sikeres fejlődésében, többek között a monogám párkapcsolati stratégia lendített sokat. A férfi ösztönös viselkedésében nagy szerepet játszik a génkészletének tovább örökítése, a poligám berendezkedésben a férfi arra kényszerül, hogy megőrizze az idegen behatásoktól az örökségét, az azt hordozó, gondozó nőt. Ez sok időt vesz el a csoport férfitagjaitól, illetve egy folyamatos konfliktushelyzet mely a fejlődéstől sok erőforrást von el. A monogám együttélési stratégiák ezzel ellentétben egy bizalmi kapcsolattal biztosítják a férfi génkészletének megőrzését, tovább örökítésének biztonságát. Így a korai vándorló embercsoportok férfitagjai hatékonyabban tudták idejüket, erejüket hasznosítani a közösség, a fejlődés érdekében. Nyugodtan el tudtak menni vadászni, új erőforrásokban gazdagabb területeket felfedezni. Ez a lehetőség magával hozta a csoportok gyarapodásának lehetőségét, segítette az emberré válás folyamatát.

A férfit a nő útjára bocsájtja, az teljesíti küldetését, visszatér, gyarapítja közösségét a társául szegődött nőt.

A küldetés, a karrier felépítése ugyan az anyagi világ javainak megszerzésére irányul, de a hátterében egyértelműen a magánéleti motivációk táplálják belső erőforrásokkal.

Tehát az emberiség történelmének korai szakaszában is ott volt egy-egy sikeres férfi mögött a nő, aki megfogalmazta a család szükségletét, személyes ígéretét.

Az hogy ilyen sikeres lett az emberiség fejlődésének szolgálatában a monogámia a szeretett nő küldetéskérésének teljesítése, a férfi személyes nemi szerepfejlődésére, férfivá válására is visszavezethető. A koragyermekkori kötődés mindkét nem esetében egyszemélyes, kizárólagos, az anya ennek megtestesítője. Mind a kisfiúk és kislányok a kora gyermekkorban egyek az anyával, újszülött, csecsemőkorban az éntudat az anyával együtt értelmezhető. „Anya és Én egyek vagyunk”. A fiúk esetében, ahogy nőnek, a nemi szerepekhez igazodva fogalmazódik meg bennük: Ők mások, mint anya. Ők olyanok, mint apa, aki kívül áll az anya-gyermek kötődési körén. El kell szakadni az anyától, csatlakozni kell apához, aki a külvilágból hozza az ingereket, a javakat, hasznosítható erőforrásokat. Az anyától való elszakadás egy trauma a fiúnak, azt segíteni kell, az apa hívja, ösztönzi a fiút, az anyának el kell engednie, fel kell készítenie, de el is kell küldenie. A fiú sikereivel, ha kell, kudarcaival még sokáig visszatérhet, ezzel készíti fel őt férfi sorsára, feladataira.

Tehát a fenti filmrészletben egy igencsak archaikus párkapcsolati mintázat jelenik meg, amely ma is működteti az emberi közösségeket. Természetesen a modern civilizált társadalmakban számos árnyalata van ennek is, ma már sokkal összetettebb emberi kapcsolatokban fedezhetőek fel ennek nyomai.