Módszerek

rendszertábla állítás

 

 

 

A rendszertábla egy vizuális, konstruáló eszköz. Az coachee a megadott instrukciók alapján állítja fel a rendelkezésre álló térben az Őt jellemző helyzet kontextusát. A gyakorlat érzékelhető módon láttatja a szereplők közötti viszonyokat, konfliktusokat, szövetségeket, kapcsolati minőséget. A bábuk használata során olyan rejtett kapcsolati elemek is láthatóvá és érzékelhetővé válnak, amelyek egy párbeszédben nem feltétlenül jelennének meg. Ám sokszor éppen ezek a felismerések jelentik a megoldás kulcsát a kialakult helyzet feloldásához és kezeléséhez. A megjelenített helyzet tovább gondolásában a Rendszertáblához szorosan kapcsolódó cirkuláris kérdések technikája segít, mégpedig oly módon, hogy az ellentétes elvárásokra, kapcsolati minőségekre és dilemmákra újfajta rálátást ad, és feltárhatja valamennyi érintett motivációs késztetését. Így a folyamat gyorsan elvezet a kontextus tágabb értelmezéséhez, ezzel segítve azt is, hogy új megoldási elképzeléseket alakítsunk ki. A coaching folyamat szinte bármely pontján alkalmazható – a helyzetfeltárástól a megoldás megtalálásáig – ahol a coach úgy érzi, hogy távolságteremtéssel, a kívülálló nézőpontjának behozatalával tudja tovább lendíteni a beszélgetést.

 

 

Storytelling coaching

 

 

A storytelling coaching egy olyan általam kedvelt és alkalmazott módszertani segédeszköz, amely a filmek, történetek által ábrázolt karaktereket, eseményeket hívja segítségül, megérteni egy-egy nehéz helyzet, dilemma természetét. Az ember évezredek óta használja a tudásátadásra, szemléletalakításra, közösségi- szervezeti kultúrájának fejlesztésére, értékeinek továbbadására a történeteket, legendákat, meséket. Segíthetnek számunkra ábrázolni egy olyan kontextust, amelyben végig követhetjük egy-egy probléma megoldását. A történetek, mesék olyan eseményeket, emberi viselkedéseket, problémamegoldó sémákat közvetítenek, amelyek működtek a csoport, a közösség életében már a múltban is. Hasznosak voltak a túléléshez, az eredményes működéshez, mindenkit megérint, és aszerint válik részévé a közösségnek. A történet visszajelez a hallgató számára, megerősítheti viselkedésében, vagy éppen eltántoríthatja egy helytelen gyakorlattól. A történet illetve a mese jellegzetessége, hogy nem feltétlenül tudatos a hatása, nem igényli a tanulság kimondását, ugyanis működik a tudat alatt is. A mesehallgatási transz egy olyan állapot, amikor az ember több megismerési funkciója dolgozik, különösképp az érzelmi és intuitív nyitottsága, befogadása. A történetek elemzése persze már segít számunkra racionális szinten is feltárni a mese hatásait. Az ember a kívülről jövő új információt minden esetben egy már birtokolt ismeretrendszerbe helyez el, vagyis a történet elemzés során, attól függően, hogy mi hogyan látjuk, értékeljük a történteket, az rólunk árul el nagyon sokat egy mélyebbre ható önismereti munkában.

 

 

 

érzelmi intelligencia coaching

 

 

 

Ki ne szeretné magát, ötleteit, véleményét megismertetni, elfogadtatni társas környezetével. A vezetőknek örökös céljuk meggyőzni kollégáikat egy ügy fontosságáról, motiválni őket a cselekvésre, megtartani őket a csoporthűség keretei között. Mindannyian törekszünk jól megismerni másokat, megfejteni embertársaink működésének indítékait. Akár csapatban dolgozunk, vagy vezetői pozícióban vagyunk, esetleg a családunkban éljük meg szerepeinket, sikerességünk mindig függ társaink érzelmi állapotától, működésétől. Fontos lehet tehát, hogy mennyire vagyunk képesek detektálni a felszín alatti, a kimondott, vagy ki nem mondott szavakon túli valóságot. Az extrém magas érzelmi intelligencia kompetenciáit gyűjtőnéven akár emberismeretnek is nevezhetjük, ez az alapja annak, hogy mi is jó irányba legyünk képesek befolyásolni a körülöttünk levő társas környezetet. Az érzelmi intelligencia egymástól el nem választható elemekből áll. Társas készségeink csak a megfelelő éntudatosságra építhetőek fel, kapcsolatirányítási képességeink fejlesztését pedig az érzelmi önszabályozással kell el kezdenünk. Mindezeknek alapja az önmagunkra és másokra irányított figyelem megfelelő egyensúlya. Bármennyire is ellentmondásosnak tűnhet, az érzelmi intelligencia fejlesztése a racionális gondolkodás, érzékelés, a tudatosítás eszközeivel válik teljessé.

 

Szakmafejlesztés

Coach képzés

A tudásmegosztás, a tapasztalatok átadása fontos számomra. Módszereim közül, mint a téma egyik magyarországi kutatója, művelője, a Storytelling coaching módszer alkalmazási területén tartok kurzusokat coachok, trénerek, érdeklődő szakemberek számára

Szupervízió

Időről időre a coach szakember számára is szükséges további energiák, belső erőforrások feltárása. Esetükben is a szakmai fejlődésnek kulcsa a visszajelzés, továbbá a megszerzett tapasztalatok rendszerezése. A coach és tréner kollégáim számára szuperviziós ülések alkalmával segítem szakmai készenlétüket.